Reklamační řád

1. Záruka za zboží prodávané v elektronickém obchodě prodávajícího www.vitek.cz se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.

2. Prodávající prodává zboží špičkové kvality. V případě poruchy zboží je možno se obrátit na prodávajícího nebo na autorizované servisy pro jednotlivé typy výrobků.

3. Jako záruční doklad pro vyřízení záruky u nás slouží pokladní doklad či faktura (pečlivě uschovejte), kterou mátu od nás přiloženu v objednávce (balíku), tudíž nám nezasílejte pro potvrzení záruční list - není pro nás směrodatný.

4. Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří pracovních dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. Před prvním použitím zboží je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

6. V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V takovém případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
Všechny texty, obrázky a další náplň umístěná na doméně vitek.cz byly vytvořeny jejím majitelem a jsou jeho majetkem.

7. Všechny reklamace zasílejte obyčejným balíkem (ne DOBÍRKOU) na adresu provozovatele: CZ Forus s.r.o., Karla Čapka 1731, Hradec Králové 500 02.

8. V případě kupujícího spotřebitele bude reklamace vyřízena co nejdříve, nejpozději ve 30denní lhůtě, nebude-li jiné dohody. V ostatních případech bez zbytečného odkladu.

9. Peníze budou vráceny na bankovní účet, nebude-li jiné dohody. Při oprávněnosti reklamace a žádosti kupujícího budou vráceny prostředky oprávněně vynaložené s reklamním řízením (zejména balné a poštovné – nikoli služby třetí osoby). Takto vynaložené prostředky musí být prodávajícímu doloženy. Proplaceny budou pouze prostředky v přiměřené výši.

Kategorie