LARRIN - na rez a vodní kámen 500 ml

Larrin na rez a vodní kámen 500 ml Extra silný tekutý přípravek odstraňuje i zdánlivě neodstranitelné zbytky rzi a vodního kamene.

Kód: 911682
Dostupnost: skladem
Množství: ks
50 Kč s DPH41,32 Kč bez DPH
Bezpečnostní varování - Upozornění:Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice. První pomoc:Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžité omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Soubory ke stažení

Kategorie
Kategorie